Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Compass!

Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Compass!

Το Compass είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, σχεδιασμένο για όσους είναι υπεύθυνοι και εποπτεύουν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ COMPASS?

Στις μέρες μας, στον τομέα της παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους, έχουν δημιουργηθεί διάφορες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ώστε να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση περισσότερων γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή. Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι η προώθηση προσεγγίσεων, επικεντρωμένων στον ασθενή. Ωστόσο, καθώς η προσέγγιση αυτή εξελίσσεται, παρατηρήθηκε έλλειψη εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους υπεύθυνους φροντίδας, οι οποίοι, ως συντονιστές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό.

 

Έτσι, γεννήθηκε το Compass. Αποστολή του είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους φροντίδας να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να ηγούνται  μιας προσέγγισης φροντίδας που επικεντρώνεται στο άτομο και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής,  στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας  εστιασμένες στο άτομο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ COMPASS 
  • Να παρέχει στους Ευρωπαίους υπεύθυνους φροντίδας δεξιότητες, ώστε να ηγηθούν της αλλαγής για την υιοθέτηση προσεγγίσεων φροντίδας, με επίκεντρο το άτομο (PCC),στο πλαίσιο της εργασίας τους.  
  • Να προσφέρει στους υπεύθυνους φροντίδας ένα πλαίσιο και μια μεθοδολογία για την υποστήριξη του αναστοχασμού, της αντανάκλασης συναισθημάτων και ακόμα τη μάθηση μέσα από την εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα δημιουργείται, σε εθνικό επίπεδο, ένα δίκτυο επαγγελματιών, οι οποίοι ασκούν αυτό το επάγγελμα και είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • Ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικών (CoP), των υπεύθυνων φροντίδας και εργαζομένων στην φροντίδα των ηλικιωμένων, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων, τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας και την υποστήριξη  εδραίωσης ενός νέου επαγγελματικού οράματος  στην προσωποκεντρική φροντίδα.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ COMPASS

Οι υπεύθυνοι φροντίδας ως κινητήριοι μοχλοί της πρωσοποκεντρικής φροντίδας

Ένα πολύγλωσσο, μικτό, εκπαιδευτικό πακέτο, που απευθύνεται σε υπεύθυνους φροντίδας σε όλη την Ευρώπη.

Δομημένο σε δια ζώσης και διαδικτυακές συνεδρίες, εκπαιδεύει/καταρτίζει τους υπεύθυνους φροντίδας, να αλληλοεπιδρούν  αποτελεσματικά με το προσωπικό τους, ώστε αυτό να γίνει πιο προσαρμοστικό στις αλλαγές, να αναπτύξει πρακτικές αυτοαναστοχασμού,  αυτοαξιολόγησης του έργου τους και την ανάληψη ρίσκου όταν χρειάζεται. Ο γενικός στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τις ατομικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Υποστήριξη της αντανάκλασης συναισθημάτων των υπευθύνων φροντίδας

Μια μεθοδολογία εμπνευσμένη από τη μεθοδολογία των "Ομάδων Συζήτησης Εργασίας" (WDGs), στοχεύει στη δημιουργία/στο συντονισμό/στη συγκρότηση  διαδικτυακών ομάδων αναστοχασμού για τους υπεύθυνους φροντίδας, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν τις πρακτικές προσωποκεντρικής φροντίδας στον οργανισμό τους.

Δημιουργία και ανταλλαγή πρακτικών

Μια ψηφιακή κοινότητα πρακτικής, για τους Ευρωπαίους υπεύθυνους φροντίδας, που δεσμεύονται να βελτιώσουν τις πρακτικές προσωποκεντρικής φροντίδας των οργανισμών τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η σύμπραξη Compass αποτελείται από 7 οργανισμούς, από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Ενωμένη με κοινό όραμα και σκοπό, η συνεργασία αυτή συγκεντρώνει κορυφαίους οργανισμούς και εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς. Με τα μοναδικά πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία του κάθε εταίρου, είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε σημαντικό αντίκτυπο και να προωθήσουμε θετικές αλλαγές σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Είμαστε οι:

 

Anziani e non solo (Συντονιστής έργου) - Ιταλία

Aproximar - Πορτογαλία

Asociatia Habilitas – Ρουμανία

Cyprus Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος

The European Association for Social Innovation - Ρουμανία

IntrasΙσπανία

Redial - Ιρλανδία

Μείνετε σε επαφή!

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το ενημερωτικό δελτίο; Μοιραστείτε το με κάποιον άλλο.
Παρακαλούμε, για να μείνετε ενημερωμένοι για το πρόγραμμα Compass, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου και ακολουθείστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:
Facebook, YouTube, LinkedIn

Facebook
LinkedIn
YouTube

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου "COMPASS - Care Managers Leading in Person Centered Care", Grant Agreement no. 2022-1-IT01-KA220-VET-000085084. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές. Σύμπραξη έργου COMPASS 2023 © Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

View this email in your browser
You are receiving this email because of your interest in the Compass project or in the field of Person Centred Care. Please reconfirm your interest in receiving emails from us. If you do not wish to receive any more emails, you can unsubscribe here.
This message was sent from easi-assistant.gmail.com@email.benchmarkapps.com to easi-assistant.gmail.com@email.benchmarkapps.com
Calea Mosilor 199, building 3A, floor 1, apart. 3, District 2, Bucharest, Bucharest, Romania 040903, Romania


Update Profile/Email Address