Bun venit în comunitatea Compass

Bun venit în comunitatea Compass!

Compass este un proiect Erasmus+ destinat managerilor responsabili de coordonarea furnizării serviciilor de îngrijire pentru persoanele vârstnice. 

DE CE COMPASS?

În prezent, în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, au fost elaborate diferite programe de formare pentru a genera mai multe cunoștințe și mai multă responsabilitate în rândul lucrătorilor din prima linie, pentru a promova o abordare centrată pe pacient. Cu toate acestea, pe măsură ce această abordare a fost dezvoltată, s-a observat o lipsă de oferte educaționale pentru managerii de îngrijire, care, în calitate de coordonatori, joacă un rol important în acest sens. 


Astfel, a apărut inițiativa Compass. Misiunea sa este de a-i ajuta pe manageri să își adapteze competențele pentru a putea asigura coordonarea îngrijirii centrate pe persoană și pentru a sprijini în mod eficient lucrătorii din prima linie în punerea în aplicare a serviciilor ÎCP.

OBIECTIVELE PROIECTULUI COMPASS
  • Furnizarea de competențe managerilor europeni de îngrijiri pentru a dirija schimbarea în direcția adoptării unor abordări de îngrijire centrată pe persoană (ÎCP) în mediul lor de lucru.
  • Asigurarea unui spațiu și a unei metodologii care să sprijine reflecția, reflexivitatea și învățarea din experiența profesională, precum și dezvoltarea unei rețele de profesioniști care exercită această funcție la nivel național și care doresc să participe la un proces de dezvoltare profesională.
  • Dezvoltarea unei comunități europene de practică (CoP) a managerilor de îngrijire și a lucrătorilor din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, cu scopul de a face schimb de experiență și de competențe, de a construi un limbaj comun și de a sprijini consolidarea unei noi viziuni profesionale privind îngrijirea umanistă.

PRINCIPALELE REZULTATE ȘI RESURSE COMPASS

Managerii de îngrijire ca promotori ai ÎCP

Un program de formare disponibil în mai multe limbi, cu învățare mixtă, adresat managerilor de îngrijire din întreaga Europă.


Structurat în sesiuni față-în-față și online, trainingul va sprijini managerii de îngrijire să își însoțească în mod eficient personalul pentru a deveni mai adaptabili la schimbare, pentru a dezvolta practici autoreflexive, pentru a-și autoevalua activitatea, pentru a-și asuma riscuri atunci când este cazul, cu scopul final de a oferi servicii de îngrijire centrate pe nevoile individuale ale fiecărui beneficiar.

Sprijinirea capacității de gândire reflexivă a managerilor

O metodologie de organizare a unor grupuri de reflecție online ale managerilor de îngrijire care se angajează să îmbunătățească practicile de ÎCP din organizațiile lor, inspirată de metodologia "grupurilor de discuție pentru profesioniști".

Dezvoltarea și schimbul de practici

O comunitate digitală de practică pentru managerii de îngrijire din Europa care se angajează să îmbunătățească practicile de ÎCP din organizațiile lor.

PARTENERIAT

Parteneriatul Compass este format din 7 organizații din 6 țări europene. Având o viziune și un scop comun, această colaborare reunește organizații importante și experți din diverse domenii. Având în vedere punctele forte și expertiza unică a fiecărui partener, suntem hotărâți să producem un impact semnificativ și să determinăm schimbări pozitive la nivel european. Noi suntem:

Anziani e non solo (Coordonator de proiect) – Italia

Aproximar - Portugalia

Asociatia Habilitas – România

Cyprus University of Technology – Cyprus

The European Association for Social Innovation - România

Intras – Spania

Redial - Irlanda

Rămâneți conectat la noutățile Compass!

 

Ați găsit util acest newsletter? Trimiteți-l mai departe. Fiți la curent cu evoluția proiectului Compass vizitând site-ul proiectului și urmăriți-ne pe paginile noastre de socializare: Facebook, YouTube, LinkedIn

Facebook
LinkedIn
YouTube

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului "COMPASS - Care Managers Leading in Person Centered Care", Grant Agreement nr. 2022-1-IT01-KA220-VET-000085084. Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă numai autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate responsabile pentru acestea. Parteneriatul proiectului COMPASS 2023 © Toate drepturile rezervate

View this email in your browser
You are receiving this email because of your relationship with European Association for Social Innovation. Please reconfirm your interest in receiving emails from us. If you do not wish to receive any more emails, you can unsubscribe here.
This message was sent from easi-assistant.gmail.com@email.benchmarkapps.com to easi-assistant.gmail.com@email.benchmarkapps.com
Calea Mosilor 199, building 3A, floor 1, apart. 3, District 2, Bucharest, Bucharest, Romania 040903, Romania


Update Profile/Email Address